Jäsenmaksut ja laskutus

Partio on edullinen harrastus. Maksamalla noin 60-80 euroa vuodessa saat osallistua lippukuntasi, piirisi ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaan. Samalla kuulut kansainväliseen partioliikkeeseen. Maksuun sisältyy sekä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n että partiopiirin jäsenmaksu. Jotkut lippukunnat perivät samalla myös oman jäsenmaksunsa.

Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset.

Jäsenmaksun lisäksi kerätään osallistumismaksuja tapahtumiin. Retki- ja leirimaksut vaihtelevat järjestäjän ja kustannusten mukaisesti.

Jäsenlaskutuksen periaatteet

Jäsen tai jäsenen huoltaja tai joku muu maksaja hyväksyy jäsenlaskutuksen periaatteet maksaessaan jäsenlaskun. Näihin ehtoihin viitataan jäsenlaskussa.

Oleellisinta periaatteissa on:

 • Jäsenmaksun suuruus määräytyy laskutushetkellä, Partiorekisteri Kuksassa olevan lippukunnan ja jäsenlajin perusteella
 • Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta. Jäsenmaksuja tai niiden erotuksia ei lasketa hyväksi muiden jäsenmaksuissa, vaikka jäsenlaskutusperusteet muuttuisivat jäsenmaksun maksamisen jälkeen tai jäsenyys päättyisi.
 • Partiolainen katsotaan olevan jäsenetujen piirissä, kun hänet on lisätty partiorekisteriin, eikä hänen jäsenlaskunsa ole erääntynyt tai hän on maksanut jäsenmaksunsa.
 • Jäsenen tulee itse varmistaa, että jäsentiedot ovat oikein

 

7.9.2017 vj

Jäsenlaskutus - periaatteet

Jäsen, huoltaja tai muu maksaja hyväksyy jäsenlaskutuksen periaatteet maksaessaan jäsenlaskun.

Periaatteet

 • Jäsenlaskutuskausi vaihtuu 1.8.
 • Jäsenlaskuja laskutetaan 1.9.–30.6. välisenä aikana
 • Jäsenlaskut laskutetaan pääosin marraskuussa, ennen uutta kalenterivuotta, johon jäsenmaksu viittaa. Tämä siksi, että jäsenmaksun tulee olla maksettu ja jäsenyyden
  voimassa kalenterivuoden vaihtuessa.
 • Jäsenlajin määräytyminen
  • Kaikki 17-vuotta täyttäneet ovat 1-jäseniä
  • Jos perheessä on useampia partiolaisia, ovat alle 17-vuotiaat 2-jäseniä.
  • Jos kaikki partiolaiset ovat alle 17-vuotiaita on heistä yksi 1-jäsen ja muut 2-jäseniä.
 • Partiolainen katsotaan olevan jäsenetujen piirissä, kun hänet on lisätty partiorekisteriin,
  eikä hänen jäsenlaskunsa ole erääntynyt tai hän on maksanut jäsenmaksunsa.
 • Uusi jäsen
  • Kun jäsen lisätään rekisteriin saa hän jäsenlaskun viikon kuluessa lisäyksestä
   laskutuskauden sisällä.
  • Ennen 1.8. alkavat jäsenyydet saavat kuluvan vuoden jäsenmaksun
  • 1.8. jälkeen lisätyt saavat seuraavan vuoden jäsenmaksun ja lasku pitää sisällään
   kuluvan vuoden jäsenmaksun.
 • Jäsenen tulee varmistaa, että jäsentiedot on oikein
 • Jäsenmaksu pitää sisällään keskusjärjestön ja piirin osuuden lisäksi mahdollisen
  lippukunnan osuuden. Keskusjärjestö tilittää osuuden erillisen aikataulun mukaisesti
  jäsen organisaatioille.
 • Jäsenmaksun suuruus määräytyy laskutushetkellä, lippukunnan ja jäsenlajin perusteella
 • Jäsenmaksuja ei palauteta, vaikka jäsenyys päättyisi toimintakauden aikana
 • Jäsenmaksuja tai niiden erotuksia ei lasketa hyväksi muiden jäsenmaksuissa, vaikka
  jäsenlaskutusperusteet muuttuisivat jäsenmaksun maksamisen jälkeen.
  • Jos jäsenmaksua ei olla maksettu ja jäsenlaji muuttuu, voidaan uusi jäsenlasku
   tehdä lippukunnan pyynnöstä

Huoltaja laskunmaksajana

Huoltaja voi valita itsensä jäsenlaskun maksajaksi Kuksasta huoltajan tiedoista kohdasta ”huollettavat”. Tämän jälkeen huoltaja voi omista tiedoistaan valita, ottaako huollettavan jäsenlaskun paperilla vai sähköpostitse muokkaamalla kohtaa ”SP:n lähettämien laskujen laskutustapa”.

e-lasku – ota käyttöön!

18-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat tehdä e-lasku -sopimuksen oman pankkinsa kanssa käyttäen omaa jäsennumeroansa. Myös huoltajat voivat tehdä e-lasku -sopimuksen oman pankkinsa kanssa käyttäen omaa huoltajanumeroansa. Kuksa osaa ohjata huollettavien laskut huoltajan pankkiin, kunhan linkitys on Kuksassa tehty.

Vakuutuksen voimassaolo

Lippukunnan uudet jäsenet ovat vakuutettuina jäsenvakuutuksessa heti, kun lippukunta on ilmoittanut heidät uusiksi jäseniksi Kuksa-rekisteriin. Uusien jäsenten vakuutus on voimassa ilmoituksen saapumisesta jäsenmaksun eräpäivään saakka ja katkeaa, jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Jäsen on vakuutettu, kun jäsenmaksu on voimassa.

Jäsenmaksuvapautus

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, kuitenkin anoa ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää partiopiiri, johon partiolaisen lippukunta kuuluu.

Jäsenmaksuvapautusta voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja. Jäsenmaksuvapautuksen hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella alla olevista piirikohtaisista linkeistä. Jäsenmaksuvapautuksen anomiseen tarvitset tunnukset Partiorekisteri-Kuksaan (PartioID). Jokaisesta jäsenestä tulee tehdä oma hakemus!

Apua jäsenmaksuvapauksen anomiseen saat

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Ohje jäsenmaksuvapautukseen 
Hae vapautusta 

Hämeen Partiopiiri ry

Ohje jäsenmaksuvapautukseen
Hae vapautusta

Järvi-Suomen Partiolaiset

Ohje jäsenmaksuvapautukseen
Hae vapautusta

Kymenlaakson Partiopiiri ry

Hae vapautusta 

Lapin Partiolaiset:

Ohje jäsenmaksuvapautukseen
Hae vapautusta

Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Ohje jäsenmaksuvapautukseen
Hae vapautusta

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Ohje jäsenmaksuvapautukseen
Hae vapautusta

Pohjois-Savon Partiolaiset ry

Hae vapautusta

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Ohje jäsenmaksuvapautukseen
Hae vapautusta

Uudenmaan Partiopiiri ry

Ohje jäsenmaksuvapautukseen
Hae vapautusta

Ongelmia jäsenlaskussa

Jos saat virheellisen laskun tai sinun ei pitäisi saada laskua ollenkaan, ole yhteydessä ensisijaisesti omaan lippukuntaasi. Jäsenyysasiat hoidetaan siis lippukunnassa, sillä olette lippukunnan jäseniä. Jos kuitenkaan ette saa yhteyttä lippukuntaan, voitte olla yhteydessä osoitteeseen palvelu@partio.fi. Laita viestiin mukaan koko nimesi ja jäsennumerosi ja kerro mikä jäsenlaskussasi on väärin.